Φορτίο 5ο, τιμολογήθηκε! Κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού, των μελών και συνεπακόλουθα όλων των Μυκονιατών τα έσοδα!

Αγαπητοί συμπολίτες

ο συνεταιρισμός ΜΟΙΚΟΝΟΣ ανακοινώνει την αποστολή του 5ου φορτίου ανακυκλώσιμων προιόντων προς περαιτέρω αξιοποίηση.
Θέλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Μυκόνου που στηρίζουν αυτή την συλλογική προσπάθεια καθώς και τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του συνεταιρισμού που βάζουν καθημερινά τα δυνατά τους ώστε αυτό το μικρό θαύμα να γίνεται πραγματικότητα.
Αξίζει να παρατηρήσει κανείς το εύρος των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός ΜΟΙΚΟΝΟΣ (συνολικά 12 κωδικοί!) όπως και τα ποσά που εισπράττει από την πώληση τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ασφαλώς ότι αυτά τα ποσά είναι κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού, των μελών του και συνεπακόλουθα της κοινωνίας της Μυκόνου.
Μας διαφωτίζει, δε ως προς τις δυνατότητες του τόπου μας στην εξεύρεση πόρων για την κάλυψη αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας καθώς και τις δικές μας δυνατότητες όταν συνεργαζόμαστε αρμονικά για έναν κοινό σκοπό.
Μένει να το αντιληφθούν αυτοί που κρατούν τα κλειδιά της διοίκησης, ώστε το εγχείρημα να λάβει παν-δημοτική διάσταση οδηγώντας σε μια καθαρή Μύκονο, σε έναν τόπο δημοκρατίας και πολιτισμού, με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη όπως τον οραματιζόμαστε και όπως του αξίζει!

timologio5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s